Grutto

De grutto is een van de bekendste weidevogels in Nederland. Met zijn lange snavel en kenmerkende roep is hij gemakkelijk te herkennen. In deze pagina zullen we meer leren over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de grutto.

Uiterlijk van de grutto

De grutto is een middelgrote weidevogel met een opvallend lange snavel. De mannetjes en vrouwtjes hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele kleine verschillen. De mannetjes hebben over het algemeen een wat langere snavel en zijn iets groter dan de vrouwtjes. Hun verenkleed is voornamelijk bruin met een kenmerkende gestreepte borst. In de zomer hebben ze een roestbruine kop en nek, terwijl ze in de winter een meer grijze kleur hebben.

Grutto geluid

De grutto staat bekend om zijn karakteristieke roep. Het geluid dat de grutto maakt is een melodieus “grutto-grutto” geluid, dat vaak te horen is tijdens het broedseizoen. Deze roep dient om territorium af te bakenen en om een partner aan te trekken.

Leefgebied

De grutto leeft voornamelijk in open graslanden, zoals weilanden, moerassen en natte graslanden. Ze zijn vooral te vinden in kustgebieden en polders. Tijdens de winter migreren ze naar warmere gebieden in het zuiden, zoals Spanje en Portugal.

Voeding

De grutto voedt zich hoofdzakelijk met insecten, wormen en andere kleine ongewervelden. Ze hebben een speciale techniek om hun prooi te vinden. Met behulp van hun lange snavel prikken ze in de grond en voelen ze trillingen die aangeven waar een prooi zich bevindt. Daarnaast eten ze ook graszaden en plantaardig materiaal.

De voeding van de grutto bestaat uit:
– Insecten
– Wormen
– Kleine ongewervelden
– Graszaden
– Plantaardig materiaal

Voortplanting

De grutto is monogaam en vormt vaak langdurige paarbanden. Het broedseizoen begint in april en duurt tot juni. Tijdens deze periode maken de grutto’s nesten op de grond, meestal in hoog gras of tussen riet. Het vrouwtje legt gemiddeld 4 eieren, die ze gedurende 23-26 dagen broedt. Beide ouders zijn betrokken bij het broeden en het grootbrengen van de jongen.

Grutto broedseizoen

Tijdens het broedseizoen zijn grutto’s erg territoriaal en beschermen ze hun nesten fel tegen indringers. Ze maken gebruik van hun kenmerkende roep en dreigen met hun vleugels om indringers af te schrikken.

Het broedseizoen van de grutto omvat:
– April tot juni
– Nesten op de grond in hoog gras of tussen riet
– Gemiddeld 4 eieren
– Broedperiode van 23-26 dagen

Bedreigde status

Helaas gaat het niet goed met de grutto in Nederland. De grutto staat op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland als gevolg van verlies van leefgebied en intensivering van de landbouw. De grutto heeft behoefte aan open graslanden met plas-dras gebieden en voldoende insectenrijk voedsel.

Familie

De grutto behoort tot de familie van de strandlopers en snippen (Scolopacidae). Deze familie omvat verschillende vogelsoorten die voornamelijk in moerassen en wetlands leven. Enkele andere vogels uit dezelfde familie zijn:

Tureluur (Tringa totanus)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Witgat (Tringa ochropus)
Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogels die op de grutto lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden zijn:

Kievit (Vanellus vanellus)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Wulp (Numenius arquata)

Hoewel deze vogels qua uiterlijk en leefgebied op de grutto lijken, hebben ze toch hun eigen unieke kenmerken en gedragingen.

Dit was een informatieve pagina over de grutto. Hopelijk heb je nu een beter begrip van deze prachtige vogelsoort.