Paarse strandloper

De paarse strandloper, ook bekend onder de wetenschappelijke naam Calidris maritima, is een vogelsoort die voornamelijk voorkomt langs de kusten van Europa en Noord-Amerika. Deze kleine vogel staat bekend om zijn levendige paarse verenkleed en zijn unieke gedrag. In deze landingspagina zullen we alles bespreken over de paarse strandloper, van zijn uiterlijk en geluid tot zijn leefgebied, voeding, voortplanting en bedreigde status. Daarnaast zullen we ook kijken naar de familie waartoe de paarse strandloper behoort en vergelijkbare vogelsoorten.

Uiterlijk van de paarse strandloper

De paarse strandloper is een kleine vogel met een lengte van ongeveer 18-20 centimeter. Het verenkleed van de mannelijke paarse strandloper is voornamelijk paars, vandaar zijn naam. De veren op de rug en vleugels zijn donkerpaars, terwijl de buik en borst lichter paars zijn. De vrouwtjes hebben daarentegen een minder opvallend verenkleed, met een bruine kleur en lichte strepen op de borst.

Paarse strandloper geluid

De paarse strandloper heeft een karakteristiek geluid dat lijkt op een zacht, hoog gepiep. Dit geluid wordt vaak gehoord tijdens de vlucht of wanneer de vogels in groepen foerageren op het strand.

Leefgebied

De paarse strandloper leeft voornamelijk langs de kusten van Europa en Noord-Amerika. Deze vogels zijn te vinden op zandstranden, slikken en kwelders, waar ze foerageren op kleine ongewervelde dieren zoals wormen, schelpdieren en insectenlarven.

Voeding

De paarse strandloper is een opportunistische foerageerder en eet een verscheidenheid aan voedsel, afhankelijk van het seizoen en de beschikbaarheid. Enkele van de belangrijkste voedselbronnen voor paarse strandlopers zijn:
– Wormen
– Schelpdieren
– Insectenlarven
– Garnalen
– Kleine kreeftachtigen

Voortplanting

De paarse strandloper broedt in het noordelijke deel van zijn verspreidingsgebied, zoals Scandinavi├ź en het noordoosten van Noord-Amerika. Tijdens het broedseizoen vormen paarse strandlopers paarbanden en bouwen ze nesten op de grond, vaak verscholen in vegetatie. Het vrouwtje legt meestal 3-4 eieren, die ze incuberen gedurende ongeveer 21 dagen. Beide ouders zorgen voor de jongen en voeden ze met insecten en andere kleine prooien.

Paarse strandloper broedseizoen

Het broedseizoen van de paarse strandloper begint meestal in mei en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn de vogels bijzonder territoriaal en beschermen ze hun nesten agressief tegen indringers. Na het broedseizoen migreren de paarse strandlopers naar hun overwinteringsgebieden.

Bedreigde status

De paarse strandloper heeft momenteel geen bedreigde status en wordt als een soort van minste zorg beschouwd. De populaties van deze vogels zijn over het algemeen stabiel, hoewel ze wel gevoelig kunnen zijn voor verstoring van hun broedgebieden en veranderingen in hun leefgebied.

Familie

De paarse strandloper behoort tot de familie Scolopacidae, ook wel bekend als de strandlopers en snippen. Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:
Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
Bonte strandloper (Calidris alpina)
Watersnip (Gallinago gallinago)

Vergelijkbare vogels

Hoewel sommige vogelsoorten qua uiterlijk op de paarse strandloper lijken, behoren ze niet tot dezelfde familie. Enkele vergelijkbare vogelsoorten zijn:
– IJslandse grutto (Limosa islandica)
Rosse grutto (Limosa lapponica)
Goudplevier (Pluvialis apricaria)
Zilverplevier (Pluvialis squatarola)

Met zijn opvallende paarse verenkleed en interessante levensstijl is de paarse strandloper een boeiende vogel om te observeren. Of je nu een vogelliefhebber bent of gewoon geïnteresseerd bent in de natuur, de paarse strandloper zal zeker indruk op je maken tijdens een bezoek aan de kustgebieden van Nederland.