Poelruiter

De poelruiter, ook wel bekend onder zijn Latijnse naam Tringa stagnatilis, is een vogelsoort die voornamelijk voorkomt in Europa en Azië. Deze middelgrote steltloper heeft een opvallend uiterlijk en een uniek geluid. In deze landingspagina zullen we meer leren over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, de bedreigde status, de familie en vergelijkbare vogels van de poelruiter.

Uiterlijk van de poelruiter

De poelruiter heeft een lengte van ongeveer 25 tot 28 centimeter en een spanwijdte van 57 tot 63 centimeter. Het mannetje en vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar het mannetje heeft over het algemeen een iets helderdere kleur. Ze hebben een slank lichaam met lange poten en een lange, rechte snavel. De verenkleed van de poelruiter varieert van bruin tot grijs, met donkere strepen op de rug en vleugels.

Poelruiter geluid

De roep van de poelruiter is een kenmerkend geluid dat lijkt op een fluitend “tu-wiee” geluid. Dit geluid wordt vaak gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere poelruiters.

Leefgebied

De poelruiter is voornamelijk te vinden in moerassen, plassen en andere waterrijke gebieden. Ze broeden in Noord-Europa en Siberië en trekken in de winter naar het Middellandse Zeegebied, Afrika en Zuidoost-Azië. Tijdens de trek maken ze gebruik van verschillende tussenstopplaatsen, zoals wetlands en riviermondingen.

Voeding

De poelruiter voedt zich voornamelijk met insecten, wormen, schaaldieren en kleine visjes. Ze zoeken naar voedsel in ondiep water door te foerageren, waarbij ze hun snavel in het water steken en snel op en neer bewegen om prooien te vangen. Ze kunnen ook in de modder naar voedsel zoeken door hun snavel in de grond te steken.

– Insecten
– Wormen
– Schaaldieren
– Kleine visjes

Voortplanting

De poelruiter begint met broeden in het voorjaar. Het mannetje maakt een nest op de grond in de buurt van het water, meestal tussen het riet of gras. Het nest is een ondiepe kom gemaakt van gras en bladeren. Het vrouwtje legt meestal 4 eieren die beide ouders om de beurt uitbroeden. Na ongeveer 24 tot 26 dagen komen de eieren uit en de jongen worden verzorgd door beide ouders.

Poelruiter broedseizoen

Het broedseizoen van de poelruiter loopt van mei tot juli. Tijdens deze periode zijn ze zeer territoriaal en verdedigen ze hun nest agressief tegen indringers. De jongen verlaten het nest na ongeveer 24 tot 26 dagen en zijn in staat om zelfstandig te foerageren.

Bedreigde status

De poelruiter wordt momenteel niet beschouwd als een bedreigde diersoort. Hoewel de populatieomvang niet precies bekend is, wordt aangenomen dat deze stabiel is. Door de bescherming van hun leefgebied en broedgebieden kunnen ze gedijen.

Familie

De poelruiter behoort tot de familie van de strandlopers (Scolopacidae). Andere vogels in deze familie zijn onder andere de grutto, kievit, tureluur en wulp.

– Grutto
– Kievit
– Tureluur
– Wulp

Vergelijkbare vogels

Er zijn verschillende vogelsoorten die op de poelruiter lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Deze vogels hebben vergelijkbare kenmerken zoals lange poten en een snavel, maar behoren tot andere vogelfamilies. Enkele voorbeelden zijn:

Watersnip
Groenpootruiter
Oeverloper
Kemphaan

De poelruiter is een fascinerende vogelsoort met zijn opvallende uiterlijk, unieke geluid en specifieke leefgebied. Door meer te leren over deze vogel kunnen we zijn gedrag en levensstijl beter begrijpen en waarderen.