Rosse grutto

De rosse grutto, ook wel bekend als Limosa lapponica, is een prachtige vogelsoort die voornamelijk voorkomt in Europa, Aziƫ en Australiƫ. Deze vogel staat bekend om zijn opvallende uiterlijk en unieke roep. In dit artikel zullen we meer te weten komen over de rosse grutto, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de rosse grutto

De rosse grutto is een middelgrote vogel met een opvallend uiterlijk. Het mannetje en het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele kleine verschillen. Het mannetje heeft over het algemeen een iets langere snavel en een donkerdere kleur op de buik. De vrouwtjes daarentegen hebben een iets kortere snavel en een lichtere buik. Beiden hebben een prachtig roodbruin verenkleed met zwarte vlekken en strepen op de rug en vleugels.

Rosse grutto geluid

De rosse grutto staat bekend om zijn kenmerkende geluid, dat klinkt als een laag, langgerekt “kro-kro-kro”. Dit geluid wordt vaak gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere grutto’s.

Leefgebied

De rosse grutto komt voor in een breed scala aan leefgebieden, waaronder moerassen, wetlands, graslanden en kustgebieden. Deze vogels zijn vaak te vinden bij zoet- en zoutwatermoerassen, waar ze foerageren op insecten, wormen en andere kleine ongewervelden.

Voeding

De rosse grutto is een omnivoor en voedt zich met een gevarieerd dieet. Enkele van de voornaamste voedselbronnen van deze vogel zijn:

– Wormen
– Insecten
– Schelpdieren
– Kreeftachtigen
– Kleine visjes
– Zaden en grassen

Voortplanting

De rosse grutto is monogaam en vormt tijdens het broedseizoen paartjes. Deze vogels bouwen hun nesten meestal op de grond, vaak in een dichtbegroeid gebied zoals hoog gras of riet. Het vrouwtje legt meestal 4 eieren, die ze alleen bebroedt gedurende ongeveer 22-24 dagen. Na het uitkomen van de eieren worden de kuikens verzorgd door beide ouders.

Rosse grutto broedseizoen

Het broedseizoen van de rosse grutto begint meestal in mei en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn de vogels erg actief en beschermend ten opzichte van hun nest en kuikens. Ze zijn vaak te vinden in kustgebieden of open graslanden waar ze voldoende voedsel kunnen vinden voor henzelf en hun jongen.

Bedreigde status

Hoewel de rosse grutto geen directe bedreiging vormt, is de populatie de afgelopen jaren wel afgenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan verlies van leefgebied, verstoring tijdens het broedseizoen en klimaatverandering. De rosse grutto staat momenteel vermeld als een “gevoelige” soort op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.

Familie

De rosse grutto behoort tot de familie van de strandlopers (Scolopacidae). Enkele andere vogelsoorten binnen deze familie zijn:

Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
Tureluur (Tringa totanus)
Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de rosse grutto uniek is in zijn uiterlijk en gedrag, zijn er enkele vogelsoorten die op het eerste gezicht op hem lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele van deze vergelijkbare vogels zijn:

Kievit (Vanellus vanellus)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Zilverplevier (Pluvialis squatarola)

De rosse grutto is een fascinerende vogelsoort die zeker de moeite waard is om te leren kennen. Met zijn opvallende uiterlijk, unieke geluid en diverse leefgebieden is hij een bijzondere toevoeging aan de Nederlandse vogelpopulatie. Helaas is deze vogel wel bedreigd, dus het is belangrijk om zijn leefgebied te beschermen en te zorgen voor behoud van zijn populatie.