Tureluur

De tureluur, ook wel bekend als Tringa totanus, is een prachtige vogelsoort die in Nederland voorkomt. Deze middelgrote steltloper heeft een opvallend uiterlijk en een kenmerkend geluid. In dit artikel zullen we meer te weten komen over de tureluur, zijn leefgebied, voeding, voortplanting en nog veel meer.

Uiterlijk van de tureluur

De tureluur heeft een opvallend verenkleed. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een roodbruine rug en vleugels met zwarte strepen. De buik is wit van kleur. Een opvallend kenmerk is de lange, rechte snavel die iets naar beneden buigt. De poten van de tureluur zijn lang en geel van kleur.

Tureluur geluid

De tureluur staat bekend om zijn karakteristieke roep, die klinkt als “tu-lu-lu-lu-lu”. Deze roep is vooral te horen tijdens het broedseizoen, wanneer de vogels hun territorium verdedigen.

Leefgebied

De tureluur komt voor in verschillende leefgebieden, zoals moerassen, graslanden en kustgebieden. Ze hebben een voorkeur voor natte gebieden met voldoende voedsel en beschutting. In Nederland zijn de Waddeneilanden, de Friese meren en de Zeeuwse delta belangrijke broedgebieden voor de tureluur.

Voeding

De tureluur voedt zich voornamelijk met kleine insecten, wormen, schelpdieren en andere ongewervelde dieren. Ze zoeken naar voedsel door te foerageren in ondiep water of in drassige graslanden.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de tureluur eet zijn:
– Insecten
– Wormen
– Slakken
– Schelpdieren

Voortplanting

De tureluur is een monogaam vogelsoort, wat betekent dat ze een vaste partner hebben gedurende het broedseizoen. Het nest wordt gebouwd op de grond, meestal in een beschutte plek tussen het gras of in een moerasgebied. Het nest is een ondiepe kuil bekleed met gras en plantenmateriaal.

Tureluur broedseizoen

Het broedseizoen van de tureluur begint in april en duurt tot juli. Tijdens deze periode legt het vrouwtje 3-4 eieren, die ze gedurende ongeveer 23 dagen bebroedt. Beide ouders zijn betrokken bij het uitbroeden van de eieren en het verzorgen van de kuikens.

Enkele kenmerken van het broedseizoen zijn:
– Begin van het broedseizoen: april
– Aantal eieren per broedsel: 3-4
– Broedduur: ongeveer 23 dagen
– Zorg van beide ouders voor de kuikens

Bedreigde status

De tureluur staat vermeld als een ‘gevoelige’ soort op de Rode Lijst van bedreigde vogels in Nederland. Dit betekent dat hun aantal in de loop der jaren is afgenomen. De belangrijkste bedreigingen voor de tureluur zijn verlies van leefgebied en verstoring tijdens het broedseizoen.

Familie

De tureluur behoort tot de familie van de strandlopers (Scolopacidae). Andere vogelsoorten in dezelfde familie zijn onder andere:
Grutto
Kievit
Scholekster
Watersnip

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogelsoorten die op het eerste gezicht op de tureluur lijken, maar tot andere families behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Strandplevier
Oeverloper
Kemphaan
Groenpootruiter

Dit waren slechts enkele feiten over de tureluur. Deze prachtige vogel is een bekend gezicht in Nederland en wordt gewaardeerd om zijn unieke uiterlijk en kenmerkende geluid. Het behoud van hun leefgebied en bescherming tijdens het broedseizoen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat we nog lang van deze vogel kunnen genieten.