Smelleken

Het smelleken is een kleine roofvogel die veel voorkomt in Nederland. Deze vogelsoort behoort tot de familie van de valken, ook wel bekend als de Falconidae. Het smelleken staat bekend om zijn snelheid en behendigheid in de lucht. In dit artikel zullen we meer leren over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, het broedseizoen, de bedreigde status, de familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de smelleken

Het smelleken is een kleine roofvogel met een lengte van ongeveer 30 tot 36 centimeter. Het mannetje en het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele kleine verschillen. Het mannetje heeft blauwgrijze veren op de rug en vleugels, terwijl het vrouwtje meer bruine veren heeft. Beide geslachten hebben een kenmerkende zwarte baardstreep onder hun ogen. De buik van het smelleken is wit met bruine vlekken en strepen. De staart is zwart met witte strepen.

Smelleken geluid

Het geluid van het smelleken is een schel en hoog ‘kie-kie-kie’ geluid. Het is een kenmerkend geluid dat vaak te horen is als de vogel in de lucht vliegt.

Leefgebied

Het smelleken is een vogelsoort die voornamelijk leeft in open gebieden, zoals heidevelden, duinen en moerassen. Ze kunnen ook worden gevonden in agrarische gebieden en open bossen. Het smelleken is een trekvogel en overwintert in zuidelijkere gebieden, zoals West-Afrika.

Voeding

Het smelleken voedt zich voornamelijk met kleine vogels, zoals mussen, vinken en leeuweriken. Het jaagt vaak vanuit een zitplaats en maakt gebruik van zijn snelle wendbaarheid om prooien in de lucht te vangen. Het smelleken staat erom bekend dat het zijn prooien in de lucht achtervolgt en vangt.

– Kleine vogels
– Muizen
– Insecten

Voortplanting

Het smelleken nestelt op de grond of in een boomholte. Het vrouwtje legt meestal 3 tot 5 eieren, die ze gedurende ongeveer 28 dagen bebroedt. Beide ouders zorgen voor de jongen en brengen hen voedsel. Na ongeveer 4 weken verlaten de jongen het nest, maar ze worden nog steeds gevoerd door hun ouders tot ze zelfstandig kunnen jagen.

Smelleken broedseizoen

Het broedseizoen van het smelleken begint meestal in mei en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn de vogels het meest actief en territoriaal.

Bedreigde status

Het smelleken wordt niet beschouwd als een bedreigde vogelsoort en heeft een stabiele populatie in Nederland. Het is echter nog steeds belangrijk om hun leefgebieden te beschermen en te behouden.

Familie

Het smelleken behoort tot de familie van de valken (Falconidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn onder andere:
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Slechtvalk (Falco peregrinus)
Boomvalk (Falco subbuteo)

Vergelijkbare vogels

Hoewel het smelleken uniek is in zijn soort, zijn er enkele vogels die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:
Sperwer (Accipiter nisus)
– Boomvalk (Falco subbuteo)
– Slechtvalk (Falco peregrinus)

Met zijn kenmerkende uiterlijk, snelheid en behendigheid is het smelleken een fascinerende vogelsoort om te bestuderen. Door hun leefgebieden te beschermen en te behouden, kunnen we ervoor zorgen dat deze prachtige vogels blijven gedijen in Nederland.