Putter

De putter (Carduelis carduelis), ook wel distelvink genoemd, is een kleine zangvogel die behoort tot de familie van de vinkachtigen. Met zijn opvallende uiterlijk en vrolijke gezang is de putter een geliefde vogel onder vogelliefhebbers.

Uiterlijk van de putter

De putter heeft een opvallend uiterlijk met zijn felgekleurde verenkleed. Het mannetje heeft een rood gezichtsmasker, zwarte vleugels met gele strepen, een zwarte staart en een witte buik. Het vrouwtje daarentegen heeft een iets minder felgekleurd verenkleed, met een lichtroze gezichtsmasker en minder uitgesproken strepen op de vleugels.

Putter geluid

De putter staat bekend om zijn vrolijke gezang. Het mannetje zingt een melodieus liedje, bestaande uit fluitende en rollende klanken. Het geluid van de putter is vaak te horen in de buurt van bloemrijke velden en parken, waar deze vogel graag vertoeft.

Leefgebied

De putter komt veel voor in Nederland en komt voornamelijk voor in parken, tuinen, bossen en open graslanden. Deze vogel heeft een voorkeur voor gebieden met voldoende bomen en struiken waarin hij kan nestelen en voldoende voedsel kan vinden.

Voeding

De putter is een zaadeter en voedt zich voornamelijk met zaden van distels, paardebloemen en andere kruidachtige planten. Daarnaast eet de putter ook insecten, vooral tijdens het broedseizoen. Hierdoor is de putter goed aangepast aan zowel het zomerse als het winterse voedselaanbod.

– Distelzaden
– Paardebloemzaden
– Klaverzaden
– Zonnebloemzaden

Voortplanting

De putter bouwt zijn nest in bomen, struiken of in dichte begroeiing. Het nest wordt gemaakt van takjes, mos en ander plantaardig materiaal. Het vrouwtje legt gemiddeld vier tot zes eieren, die zij gedurende twee weken bebroedt. Na het uitkomen worden de jongen nog enkele weken gevoerd door beide ouders, voordat ze zelfstandig genoeg zijn om uit te vliegen.

Putter broedseizoen

Het broedseizoen van de putter loopt van april tot juli. Tijdens deze periode is de putter extra actief en zijn de mannetjes vaak luidruchtig aan het zingen om een partner aan te trekken. Na het broedseizoen vormen putters soms kleine groepen, die gezamenlijk voedsel zoeken en zich voorbereiden op de winter.

Bedreigde status

De putter heeft momenteel geen bedreigde status en komt in Nederland vrij algemeen voor. De populatie is de afgelopen decennia grotendeels stabiel gebleven.

Familie

De putter behoort tot de familie van de vinkachtigen. Andere vogels die tot deze familie behoren zijn onder andere:

Vink
Kneu
Groenling
Sijs

Vergelijkbare vogels

Hoewel de putter uniek is in zijn uiterlijk en geluid, zijn er enkele vogels die op het eerste gezicht op de putter lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

– Europese goudvink
Europese kanarie
– Europese appelvink