Braamsluiper

De Braamsluiper, ook bekend onder zijn Latijnse naam Sylvia curruca, is een kleine zangvogel die behoort tot de familie van de zangers (Sylviidae). Deze vogel is voornamelijk te vinden in Europa en Aziƫ en is een trekvogel die in de lente naar het noorden vliegt om te broeden en in de winter naar het zuiden trekt.

Uiterlijk van de braamsluiper

De braamsluiper heeft een lengte van ongeveer 13 tot 14 centimeter en een spanwijdte van ongeveer 20 tot 23 centimeter. Het verenkleed van de braamsluiper is overwegend grijsbruin van kleur. Het mannetje heeft een donkere kop met een lichte wenkbrauwstreep en een zwarte keel. Het vrouwtje heeft een lichtere keel en een minder opvallende wenkbrauwstreep.

Braamsluiper geluid

De braamsluiper staat bekend om zijn karakteristieke zang, die bestaat uit een reeks snelle en trillende tonen. Deze zang is vaak te horen in struikgewas en braamstruiken, vandaar ook de naam “braamsluiper”.

Leefgebied

De braamsluiper komt voornamelijk voor in struikgewas, bosranden en open terreinen met verspreide bomen. Hij houdt van dichte begroeiing waarin hij kan broeden en zich kan verschuilen. In Nederland is de braamsluiper vooral te vinden in de duinen, maar hij komt ook voor in andere delen van het land.

Voeding

De voeding van de braamsluiper bestaat voornamelijk uit insecten, zoals vlinders, kevers en muggen. Daarnaast eet hij ook bessen en vruchten, vooral tijdens de trekperiode. De braamsluiper foerageert voornamelijk in struikgewas en houdt zich vaak op in de buurt van braamstruiken, waar hij zijn naam aan te danken heeft.

De braamsluiper voedt zich met:
– Insecten
– Vlinders
– Kevers
– Muggen
– Bessen
– Vruchten

Voortplanting

De braamsluiper is monogaam en vormt tijdens het broedseizoen een paar. Het vrouwtje bouwt een nest van takjes, gras en mos, meestal laag tegen de grond in dicht struikgewas of braamstruiken. Het vrouwtje legt gemiddeld 4 tot 6 eieren, die ze zelf bebroedt. Na ongeveer 12 tot 14 dagen komen de eieren uit en worden de jongen gevoed door beide ouders.

Braamsluiper broedseizoen

Het broedseizoen van de braamsluiper begint in april en duurt tot juli. Tijdens deze periode is de braamsluiper het meest actief en laat hij zijn zang horen om een partner aan te trekken en zijn territorium te verdedigen. Na het broedseizoen trekt de braamsluiper naar het zuiden om te overwinteren.

Tijdens het broedseizoen:
– Bouwt het vrouwtje een nest van takjes, gras en mos
– Legt het vrouwtje gemiddeld 4 tot 6 eieren
– Komen de eieren na 12 tot 14 dagen uit
– Worden de jongen gevoed door beide ouders

Bedreigde status

De braamsluiper wordt niet als bedreigde vogelsoort beschouwd. De populatie wordt geschat op enkele miljoenen individuen en neemt niet significant af.

Familie

De braamsluiper behoort tot de familie van de zangers (Sylviidae). Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Grasmus (Sylvia communis)
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogels die op de braamsluiper lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Deze vogels zijn onder andere:
Zwartkop (Sylvia atricapilla)
Tuinfluiter (Sylvia borin)
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)