Fitis

De fitis, ook wel bekend onder zijn Latijnse naam Phylloscopus trochilus, is een kleine zangvogel die behoort tot de familie van de Phylloscopidae. Deze vogelsoort komt veel voor in Nederland en wordt vaak gezien als een van de eerste vogels die terugkeert uit zijn overwinteringsgebied.

Uiterlijk van de fitis

De fitis heeft een lengte van ongeveer 11 tot 12 centimeter en heeft een slanke bouw. Het verenkleed van de fitis is voornamelijk groenachtig van kleur, met een lichte buik en een gelige onderzijde. Het mannetje en het vrouwtje zien er vrijwel hetzelfde uit, maar het mannetje heeft vaak wat meer geel op de borst.

Fitis geluid

De fitis staat bekend om zijn karakteristieke zang, die bestaat uit een serie snelle en oplopende tonen. Het geluid lijkt een beetje op het geluid van een fietspomp, vandaar ook de naam “fitis”. Deze zang is vooral te horen in de broedtijd, wanneer de fitis zijn territorium probeert te verdedigen en een partner probeert aan te trekken.

Leefgebied

De fitis komt voornamelijk voor in loofbossen, parken en tuinen met voldoende struikgewas. Hij heeft een voorkeur voor gebieden met veel bladafval, omdat hij daar insecten kan vinden om op te eten. In de wintermaanden trekt de fitis naar warmere gebieden in Zuid-Europa en Afrika.

Voeding

De fitis is een insecteneter en voedt zich voornamelijk met kleine insecten, zoals muggen, vliegen en kevers. Daarnaast eet hij ook kleine spinnetjes en andere geleedpotigen. De fitis zoekt zijn voedsel voornamelijk in de boomtoppen, waar hij behendig tussen de takken door klautert.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de fitis eet zijn:
– Kleine insecten
– Spinnen
– Rupsen
– Bladluizen
– Kevers
– Vliegen

Voortplanting

De fitis bouwt zijn nestje op de grond, meestal goed verstopt onder bladeren en gras. Het nestje bestaat uit gras, mos en boomschors, en wordt bekleed met fijne materialen zoals veertjes en haren. Het vrouwtje legt gemiddeld 5 tot 6 eieren, die ze zelf uitbroedt. Na ongeveer 12 tot 14 dagen komen de eieren uit en worden de jongen gevoed met insecten die door beide ouders worden verzameld.

Fitis broedseizoen

Het broedseizoen van de fitis begint meestal in april en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn de fitis en zijn zang het meest actief. Na het broedseizoen trekken veel fitissen weer naar warmere gebieden om te overwinteren.

Bedreigde status

De fitis komt in Nederland veel voor en wordt niet bedreigd. Het is een algemene broedvogel in ons land en wordt als niet bedreigd beschouwd.

Familie

De fitis behoort tot de familie van de Phylloscopidae. Enkele andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Goudhaan (Regulus regulus)
Bladkoning (Phylloscopus inornatus)

Vergelijkbare vogels

Er zijn ook enkele vogels die op de fitis lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
Tuinfluiter (Sylvia borin)
Grasmus (Sylvia communis)

Hoewel deze vogels qua uiterlijk en gedrag enigszins lijken op de fitis, behoren ze tot andere vogelfamilies en hebben ze vaak een andere leefwijze.